هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شدگان داوری اوپن کومیته شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

تاریخ خبر: 1397/7/7

اسامی قبول شدگان داوری اوپن کومیته شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

اسامی قبول شدگان داوری اوپن کومیته شهر رفسنجان در تاریخ 97/06/26

* محمدحسین پورجعفری

* سید مجید هاشمی

* هانیه جمالی

* راضیه یوسفی

* ایمان طاهری

* علی محمدبیگی

* رقیه عسگری

* محمد رنجبر

* کاوه فرامرزپور

* فاءمه بهمني

* وحیده پورامینایی

تگ ها