هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شدگان  آزمون داوری بیکن جوتسو 1396/12/18

تاریخ خبر: 1396/12/22

اسامی قبول شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو 1396/12/18

اسامی قبول شدگان آزمون داوری بیکن جوتسو در تاریخ 18/12/1396

لازم به ذکر است آوردن عکس و کپی شناسنامه الزامی است

الهه صفری

اکرم حسینی

لادن نعمتی 

تارا دهنوی 

مریم حیدری

عبدالمهدی سعادت

فرید خوجادهی

امیر حمزه یی

حسین لنجانی

آرش امیدی

محمدرضا بهرامی

فریبا فرجی پور

معصومه میر قادری

شیدا عباسی

 

تگ ها