هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری کاتا - شوریکن آقایان استان البرز در تاریخ 5 بهمن 1397

تاریخ خبر: 1397/11/14

نتایج آزمون داوری کاتا - شوریکن آقایان استان البرز در تاریخ 5 بهمن 1397

اسامی پذیرفته شدگان داوری کاتا - شورایکن آقایان البرز به شرح ذیل می‌باشد :

 • سعید بیرانوند
 • ابوالفضل عبادی
 • علی بمانی
 • نیما اسدی فر
 • حسین علیزاده
 • رضا بختیاری
 • منصورعزیزیان فرد
 • میکائیل محمدی
 • حامد میرزائی
 • امیر احترامی
 • محمد شفیعی

تگ ها