هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری کاتا - بیکن جوتسو - هنرهای فردی بانوان استان البرز در تاریخ 11 بهمن 1397

تاریخ خبر: 1397/11/14

نتایج آزمون داوری کاتا - بیکن جوتسو - هنرهای فردی بانوان استان البرز در تاریخ 11 بهمن 1397

اسامی پذیرفته شدگان آزمون داوری خانمها البرز  کاتا  بیکن- هنرهای فردی 11 بهمن 97

** بیکن جوتسو **

 • تارا دهنوی
 • حدیث احدزاده
 • متین موت آبادی
 • مژگان شاهماری

 

** کاتا **

 • سارا قاضی مرادی
 • راحله صمدیار
 • مریم حیدری
 • اطلس مرتضوی
 • فهیمه آروجی
 • مژگان شاهماری
 • فریبا فرجی پور
 • یاسمن نوری
 • کیانا کریمی
 • شیدا عباسی

 

** هنرهای فردی **

 • مهدیه عبدالرضایی
 • سارا قاضی مرادی
 • پریسا علیدوستی
 • راحله صمدیار
 • آمنه سنجری
 • زهرا گرشاسبی
 • محدثه عبدالی
 • متین موت آبادی
 • اطلس مرتضوی
 • فهیمه آروجی
 • فائزه دمیرچی
 • کیانا کریمی
 • شیدا عباسی

 

تگ ها