هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 4 دی 1397

تاریخ خبر: 1397/10/12

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 4 دی 1397

لیست اسامی قبول شدگان در آزمون داوری هنرهای فردی البرز در تاریخ 4 دی ماه 1397 به شرح ذیل میباشد :

  • مصطفی نجفی
  • حسین علیزاده
  • فرزاد برجی
  • امیر عباس حاجیان منش

 

تگ ها