هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 1397

تاریخ خبر: 1397/9/25

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 1397

نتایج آزمون داوری هنرهای فردی در تاریخ 23 آذر 1397 به شرح ذیل میباشد :  

 • سید مجید هاشمی
 • محمد رنجبر
 • محمدحسین پور جعفری
 • فاطمه رجایی
 • سحر سالاری
 • حامد قاسم نیا آسیا بری
 • رضا حاجتی
 • احسان ابراهیمی
 • الناز ابراهیمی
 • ماریا بیاتی
 • حسین رستم مقدم
 • مهرزاد مظفری
 • محمدحسین متقی
 • مسعود زینلی
 • فرشاد طالبی کاشانی
 • علیرضا طهماسبی
 • محمد امین متدین
 • نسیم محمدی
 • هانیه ابراهیمی

تگ ها