هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته سمنان

تاریخ خبر: 1397/5/3

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته سمنان

نتیجه آزمون داوری اوپن کمیته افراد مجاز شده در آزمون 27 تیرماه 97 به شرح ذیل میباشد

یوسف اسماعیلی

میکائیل محمدی

حسین اصلانی

حسن زینل مجنی

علی نصیری

فاطمه رستمی

مبارکه رحیمی

تگ ها