هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02

تاریخ خبر: 1397/8/3

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

 

** داوری درجه 1 **

* اسماعیل سلیمیان

 

** داوری درجه 2 **

* داریوش ملکی

 

* حمیدرضا سلیمیان

 

* مسیح اسماعیلیان

 

** داوری درجه 3 **

* مهدی مومنی

 

* امیر نیایش فر

 

* متین میرقائد

 

* امیرشریفی

 

*مصطفی رستمی

 

*ایمان باقری

 

*عرفان علیزاده

 

* محمدحسین امامیان

 

* امیرحسین رادمنش

 

* جوادابراهیمی

 

* میثم نوروزیان

 

* سیدرضا نصیبی

 

* فیروز دهقان

 

* کامبیز فرامرزپور

 

*** خانمها ***

* نادیا زمانیپمریم سادات حجازی

 

* راحیل شریفی

 

* زهرا حبیب الهیان

 

* ریحانه شرکت

 

* زهرافروتن کیا

 

* لاله محمودیه

 

* سمیرا شجاعی

 

* نرگس افراز

 

* ساراکاظم پور

 

* نرگس محمدی

 

* فاطمه مردانی

 

* کوثر کریمی

 

* زهرا امیدی

تگ ها