هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در  آزمون داوری اوپن کمیته استان تهران

تاریخ خبر: 1397/3/16

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته استان تهران

نتیجه آزمون داوری اوپن کمیته  اسامی افراد مجاز شده در آزمون به شرح ذیل میباشد

محمد شفیعی

مصطفی نجفی

امیرعباس حاجیان منش

آرمان خدا پرست

ابوالفضل تقی پور

سعید غفوری

رضا رفیعی منش

مرتضی همتی

محمدرضا بهرامی

دانیال تاجیکی

حمیدرضا خنجری

 

تگ ها