هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

نتیجه آزمون مربیگری عملی درجه 3 سبکی استان اصفهان  در تاریخ 1397/04/15

تاریخ خبر: 1397/4/23

نتیجه آزمون مربیگری عملی درجه 3 سبکی استان اصفهان در تاریخ 1397/04/15

قابل توجه افراد مجاز شده لطفا توجه داشته باشید برای دریافت حکم مربیگری عملی درجه 3هزینه بیمه سالیانه مسئولیت مدنی باید پرداخت شود

اسامی افراد مجاز شده به شرح ذیل میباشد

نگار ارین فر

ساجده واعظ

مریم رمضانی

نگارحیدری

تگ ها