هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

شوریکن مغناطیسی

S001

موجود

* شوریکن‌های تزئینی مغناطیسی

* ساخت کشور ژاپن

قیمت نهایی
١٩,٠٠٠ تومان

نظرات

تگ ها