هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری هنر های فردی اهواز 30 شهریور

تاریخ خبر: 1397/12/11

داوری هنر های فردی اهواز 30 شهریور

با سلام

اسامی مجاز شده در آزمون داوری هنر های فردی استان خوزستان

سید منصور یونسی

علیرضا خوان زاده

ساسان دانشیان

محمد رضا حمید

 

تگ ها