هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری اپن کمیته استان کرمان 3 اسفند

تاریخ خبر: 1397/12/11

داوری اپن کمیته استان کرمان 3 اسفند

با سلام

اسامی افراد مجاز شده در آزمون داوری اپن کمیته استان کرمان

علی معصومی

 

 

تگ ها