اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

داوری اوپن کمیته اصفهان

تاریخ خبر: 1396/4/4 11:48:18

داوری اوپن کمیته اصفهان

 کلاس داوری توجیهی اوپن کمیته اصفهان در شهر اصفهان تحت نظر کمیته داوران اصفهان در تاریخ 1396/04/03  به مدت 2 ساعت برگزار گردید با تدریس سنسه سلیمیان و سنسه صفیان