هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

برگزاری کلاس‌های مربیگری تئوری

تاریخ خبر: 1397/7/1

برگزاری کلاس‌های مربیگری تئوری

هیت ورزشهای رزمی استان البرزبرگزارمی کند:

ثبت نام کلاس تئوری مربیگری درجه 3، بامجوزفدراسیون ورزشهای رزمی.تاریخ برگزاری 97/07/3 لغایت 97/07/6.

 

شرایط داوطلبین:

حداقل دیپلم

گواهینامه دان1فدراسیونی

داشتن20 سال کامل

گواهینامه عملی مربیگری درجه3.

واریزمبلغ3000/000ریال(سیصدهزارتومان)به حساب هیت رزمی البرز.

تگ ها