برگذاری کلاس داوری فدراسیونی درجه 1و2و3

1397/9/29

با سلام

اطلاعیه

برگذاری کلاس داوری درجه 1و2و3  مورخ 1397/10/21 آدرس : تهران شهرری -خیابان فرمانداری-جنب اداره تربیت بدنی-مجموعه ورزشی مقدم امام علی ساعت 9صبح الی 14

مدارم مورد نیاز :

داوری درجه 3: کپی (شناسنامه-کارت ملی-پایان خدمت -دان یک فدراسیونی -بیمه ورزشی -آخرین مدرک تحصیلی -آی دی کارت فدراسیونی-بیمه ورزشی 97)دوقطعه عکس 4* 3حدقل سن 20سال تمام -مبلغ 200.000 تومان 

داوری درجه2 :کپی (شناسنامه- کارت ملی -پایان خدمت-دان سه فدراسیونی-داوری درجه 3 فدراسیونی که سه سال از تاریخ ان گذشته باشد -آخرین مدرک تحصیلی-آی دی کارت فدراسیونی-بیمه ورزشی 97) دو قطعه عکس4*3 -مبلغ 300.000 تومان

داوری درجه 1: کپی (شناسنامه-کارت ملی-پایان خدمت -دان 4 فدراسیونی-داوری درجه 2 فدراسیونی که سه سال از تاریخ آن گذشته باشد -آخرین مدرک تحصیلی -آی دی کارت فدرالی -بیمه ورزشی 97)دو قطعه عکس 4*3 -مبلغ 400.000 تومان-

تگ ها