اسامی قبول شده در آزمون مربیگری استان فارس 18 آبان 97

1397/9/5

نتایج قبول شدگان دردوره مربیگری استان فارس در تاریخ 1397/08/18 به شرح ذیل میباشد:

یاسمن رضائی فرد

محمد هاشم پناهنده

مریم حسین پور

فاطمه کرمی

ریحانه پرتو

علی حاتمی

تگ ها