هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون داوری کاتا-شورایکن آقایان البرز 5 بهمن 97

تاریخ خبر: 1397/11/14

اسامی قبول شده در آزمون داوری کاتا-شورایکن آقایان البرز 5 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان داوری کاتا شورایکن آقایان البرز:

سعید بیرانوند

ابوالفضل عبادی

علی بمانی

نیما اسدی فر

حسین علیزاده

رضا بختیاری

منصورعزیزیان فرد

میکائیل محمدی

حامد میرزائی

امیر احترامی

محمد شفیعی

تگ ها