اسامی قبول شده در آزمون داوری هنرهای فردی البرز 4 دی ماه97

1397/10/12

اسامی قبول شدگان در آزمون داوری هنرهای فردی البرز در تاریخ 4 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد :

مصطفی نجفی

حسین علیزاده

فرزاد برجی

امیر عباس حاجیان منش

تگ ها