اسامی قبول شده در آزمون داوری فوکیا البرز 4 دی ماه 97

1397/10/12

اسامی قبول شدگان داوری فوکیا در استان البرز 10 دی ماه 97 به شرح ذیل میباشد:

مصطفی نجفی

حسین علیزاده

فرزاد برجی

امیر عباس حاجیان منش

رضا نیلی

محمد مهدی کمرگرد

سیدرضا نصیبی

مرتضی همتی

محمد شفیعی

حمیدرضا خنجری

تگ ها