هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

تاریخ خبر: 1397/8/3

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 :

نتایج آزمون داوری اوپن کمیته اصفهان در تاریخ 1397/06/02 به شرح زیر میباشد :

داوری درجه :1

اسماعیل سلیمیان

داوری درجه2:

داریوش ملکی

حمیدرضا سلیمیان

مسیح اسماعیلیان

داوری درجه 3:

مهدی مومنی

امیر نیایش فر

متین میرقائد

امیرشریفی

مصطفی رستمی

ایمان باقری

عرفان علیزاده

محمدحسین امامیان

امیرحسین رادمنش

جوادابراهیمی

میثم نوروزیان

سیدرضا نصیبی

فیروز دهقان

کامبیز فرامرزپور

و خانمها :

نادیا زمانیپمریم سادات حجازی

راحیل شریفی

زهرا حبیب الهیان

ریحانه شرکت

زهرافروتن کیا

لاله محمودیه

سمیرا شجاعی

نرگس افراز

ساراکاظم پور

نرگس محمدی

فاطمه مردانی

کوثرکریمی

زهراامیدی

تگ ها