هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان

تاریخ خبر: 1397/4/23

اسامی قبول شده در آزمون داوری اوپن کمیته استان اصفهان

نتیجه آزمون داوری اوپن کمیته افراد مجاز شده در آزمون 15 تیرماه 97 به شرح ذیل میباشد

الهه صفری

زهرا طهماسبی

غزل زمانی

ریحانه کرمی

زینب مهدیان

سهیلا مردانی

نرجس عسگری
 

تگ ها