هنر رزمی نین جوتسو (نینجا)

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 3 بانوان البرز  12 بهمن 97

تاریخ خبر: 1397/11/15

اسامی قبول شده در آزمون دان1تا 3 بانوان البرز 12 بهمن 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دان 1 تا 3 البرز 12 بهمن 97 :

دان 1**

مهتا ایرانشاهی

سحر سعادت نیا

زینب السادات موسوی

مهتاب کریم زاده

مرضیه بهادرگلناز کرباسی

 

دان 2**

طاهره حمیدی یونسی

زهرا طهماسبی


 

تگ ها